Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Shin Kaneko (Associate Professor)

Principal Investigators

Dept. of Cell Growth and Differentiation 
Shin Kaneko (Associate Professor)

Associate Professor
Shin Kaneko
Researchers
Yohei Kawai Shoichi Iriguchi
Yasuyuki Miyake Atsutaka Minagawa
Yuta Mishima Tadayo Miyasaka
Nariaki Yanagawa Masazumi Waseda
Bo Wang Tatsuki Ueda
Technical Staffs
Ayako Kumagai Kohei Ohara
Sanae Kamibayashi Kengo Nakagoshi
Kaede Makino Tomoko Ishii
Sayaka Okamoto Yuhi Kumakiri
Kazuki Nakane Munehiro Yoshida
Graduate Students
Yoshitaka Ishiguro Takeshi Ito
Masahiro Tanaka Akihiro Ishikawa
Sara Shiina
Special Research Student
Hisashi Yano
Rsearch Fellow
Yoshihiro Iwamoto
Visiting Researchers
Young Kul Jung Shinichiro Takayanagi
Sayaka Chuganji Ken Fukumoto
Hiroaki Suzuki Hiroki Maruyama
Nanao Munekimi Izumi Ihara
Yoshie Tanikawa Yutaka Yasui
Reiko Saikawa Eri Sato
Maika Akizuki Koizumi Hirokazu
Yoichi Higuchi Junichi Okawara
Yusuke Nozaki Anri Fujishiro
Keisuke Saso
Secretary
Katsura Noda
go top