Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Shin Kaneko (Associate Professor)

Principal Investigators

Dept. of Cell Growth and Differentiation 
Shin Kaneko (Associate Professor)

Associate Professor
Shin Kaneko
Researchers
Yohei Kawai Shoichi Iriguchi
Yasuyuki Miyake Atsutaka Minagawa
Yuta Mishima Tadayo Miyasaka
Nariaki Yanagawa Masazumi Waseda
Bo Wang Tatsuki Ueda
Technical Staffs
Ayako Kumagai Hitomi Takakubo
Tomoaki Tanaka Kohei Ohara
Sanae Kamibayashi Kengo Nakagoshi
Kaede Makino Nozomi Okamoto
Yoshie Sakamoto
Graduate Students
Yoshitaka Ishiguro Takeshi Ito
Yoshihiro Iwamoto Masahiro Tanaka
Akihiro Ishikawa Sara Shiina
Research Student
Hisashi Yano
Visiting Reserchers
Jung Young Kul Shinichiro Takayanagi
Sayaka Chuganji Ken Fukumoto
Yutaka Yasui Reiko Saikawa
Eri Sato Maika Akizuki
Yoichi Higuchi Junichi Okawara
Yusuke Nozaki Anri Fujishiro
Keisuke Saso Ryota Kobayashi
Secretary
Katsura Noda
go top