Member

Professor

 • Koji Eto

Program-Specific Research Center Junior Associate Professor

 • Naoshi Sugimoto

Program-Specific Research Center Assistant Professor

 • Sou Nakamura

Program-Specific Researchers

 • Akiko Shigemasa
 • Si Jing Chen
 • Akinori Yuzuriha

Researcher

 • Shin Shimizu
 • Kimiko Nonomura

Graduate Students

 • Charlotte Flahou
 • Qihao Chen
 • Wei-Yin Qiu

Undergraduate Student

 • Ryota Tanaka

Visiting Reserchers

 • Yamato Haraguchi
 • Kosuke Fujio
 • Itsuro Motegi
 • Yasuo Harada
 • Yukitaka Ito
 • Okamoto Haruki

Technical Staffs

 • Natsumi Higashi
 • Maki Kawato
 • Kanae Hashimoto
 • Emiri Nakamura
 • Kanako Kinoshita
 • Naoko Ohara
 • Keiko Yamamoto
 • Chiharu Fukuda
 • Nanami Mishima

Clinical Assistant Professor

 • Hideya Seo
 • Kazuya Hashimoto

Secretaries

 • Miyuki Morizumi
 • Machi Nishikoji