Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › FiT: Facility for iPS Cell Therapy

FiT: Facility for iPS Cell Therapy

About FiT

Head
Shinya Yamanaka
Deputy head
Naoko Takasu
Quality Section
Facility Manager and Quality Supervisor
Shuhei Deguchi
Quality Assurance Unit
Quality Assurance Manager
Shinsuke Yoshida
Quality Assurance Team
Naoki Amano
(Team Leader)
Ryosaku Tomioka
(Team Leader)
Yuji Arakawa
(Team Leader)
Yasuko Nakai
Yoshie Umeda
Quality Control Unit
Quality Control Manager
Takafusa Hikichi
Quality Control Management Team
Ito Miyashita
(Team Leader)
Hiromi Dohi
Genome Analysis Team
Masaki Nomura
(Team Leader)
Fumiyo Kitaoka
(Subleader)
Tomoaki Kato Tomoko Takahashi
Mayumi Sakagami Junko Kuwahara
Kazuhiko Kitajima Noriko Mori
Koichi Kaneko Kazuhide Ohnishi
Tomohiro Akahoshi
Property Evaluation Team
Keiko Oono
(Team Leader)
Yusuke Ohkame
(Subleader)
Tokiko Ohkame
(Karyotyping Advisor)
Syo Hasegawa
Haruna Ogawa Masako Kudo
Ayane Kawakami Atsuyo Yoshioka
Akiko Matsumoto Yuki Noguchi
Microorganism Test Team
Mie Yamamoto
(Team Leader)
Kasumi Nakao
Saki Tomita
Material Management Team
Hikichi Takafusa
(Team Leader)
Mitsuyo Kawada
Yoshiko Ogawa
Manufacturing Section
Manufacturing Supervisor
Masayoshi Tsukahara
Manufacturing Control Unit
Vice Supervisor and
Manufacturing Control Manager
Tomoko Ichisaka
Manufacturing Project Team
Tomoko Ichisaka
(Team Leader)
Norihito Hirai
(Team Leader)
Aki Sasaki
(Team Leader)
Yoko Ohtagaki
(Team Leader)
Kumiko Kan
(Team Leader)
Naoko Hayakawa
(Team Leader)
Eri Nishikawa
(Subleader)
Yukiko Kobayashi
(Subleader)
Akiko Kadotani Maho Yokoi
Shun Minobe Yukiko Sasaki
Noriko Matsunaga Hitomi Kanai
Takeshi Shiratani Akiyoshi Miyasyo
Kouko Morino
Facility and Hygiene Management Team
Yohei Osako
(Team Leader)
Kanehiro Eguchi
Yoshiko Ohara Kyoko Tanimura
Hinako Gotoda
Research and Development Section
Research and Development Supervisor
Masayoshi Tsukahara
CMC Research and Development Unit
Research and Development Manager
Masafumi Umekage
Rafal Krol Yuko Kitano
Anna Ueda Sonoka Matsuda
Miyuki Mouri
go top