Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Shin Kaneko (Professor)

Principal Investigators

Dept. of Cell Growth and Differentiation 
Shin Kaneko (Professor)

Professor
Shin Kaneko
Researchers
Yohei Kawai Shoichi Iriguchi
Yasuyuki Miyake Atsutaka Minagawa
Tadayo Miyasaka Nariaki Yanagawa
Masazumi Waseda Bo Wang
Tatsuki Ueda Hisashi Yano
Technical Staffs
Ayako Kumagai Kengo Nakagoshi
Shuichi Kitayama Sanae Kamibayashi
Kaede Makino Tomoko Ishii
Sayaka Okamoto Yuhi Kumakiri
Kazuki Nakane Munehiro Yoshida
Eri Imai
Graduate Students
Yoshitaka Ishiguro Takeshi Ito
Masahiro Tanaka Akihiro Ishikawa
Sara Shiina Chaoqi Zhang
Jerome Detuncq
Rsearch Fellow
Yoshihiro Iwamoto
Visiting Researchers
Shinichiro Takayanagi Sayaka Chuganji
Ken Fukumoto Hiroaki Suzuki
Hiroki Maruyama Munekimi Nanao
Izumi Ihara Yoshie Tanikawa
Saki Hasegawa Nakaba Ochiai
Ryo Yakabe Koizumi Hirokazu
Kohei Ohara Katsura Noda
Yoichi Higuchi Yusuke Nozaki
Anri Fujishiro Keisuke Saso
Secretary
Yukie Seto
go top