Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Jun Takahashi (Professor)

Principal Investigators

Dept. of Clinical Application 
Jun Takahashi (Professor)

 • Professor
  • Jun Takahashi
 • Assistant Professor
  • Asuka Morizane
  • Daisuke Doi
 • Project Manager
  • Ryuta Asada
 • Researchers
  • Tetsuhiro Kikuchi
  • Hideya Sakaguchi
  • Bunpei Samata
 • Technical Staffs
  • Kei Kubota
  • Emi Yamasaki
  • Tomoka Ashida
  • Yukiko Morita
  • Yoshie Tanikawa
  • Yudai Fujita
  • Yuki Katano
  • Mika Souen
  • Yuka Ozaki
  • Rika Takaichi
 • Graduate Students
  • Noritaka Sano
  • Grinand Luc
  • Takenori Ogura
  • Tadashi Sunohara
  • Sadaharu Torikoshi
  • Hermanto Yulius
  • Yoshifumi Miyawaki
  • Takahiro Kitahara
  • Akiko Fukumoto
 • Research Students
  • Yasushi Koshiba
  • Takafumi Shimogawa
 • Visiting Researchers
  • Hiroaki Magotani
  • Kenji Yoshida
  • Satoe Hiramatsu
  • Hideaki Takahashi
  • Tomohisa Kato
 • Administrative Staffs
  • Hitomi Nakamura
  • Rena Shiga
go top