Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Noriyuki Tsumaki (Professor)

Principal Investigators

Dept. of Clinical Application 
Noriyuki Tsumaki (Professor)

Professor
Noriyuki Tsumaki
Program-Specific Research Center
Assistant Professor
Akihiro Yamashita
Researchers
Kaori Fujita Nobuyuki Shima
Nanao Horike Yuki Okutani
Graduate Student
Kengo Abe
Special Research Students
Takashi Kamatani Yuki Iimori
Hiroki Hagizawa
Research Student
Yoshiaki Takei Tomonori Ozaki
Yuya Nishijima
Technical Staffs
Miho Morioka Saeko Koyamatsu
Masumi Sanada Hiromi Nishino
Makiko Matsuoka Kie Watanabe
Tomoko Kato Fumiko Hamada
Aoi Okamoto Hiroko Nakagawa
Yunpeng Zhang Chie Ota
Satsuki Matsuda Chieko Matsuda
Noriko Tanaka
Secretaries
Yuki Makita Hiromi Takemoto
Miyuki Sakamoto
go top