Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Noriyuki Tsumaki (Professor)

Principal Investigators

Dept. of Clinical Application 
Noriyuki Tsumaki (Professor)

Professor
Noriyuki Tsumaki
Program-Specific Research Center
Assistant Professor
Akihiro Yamashita
Researchers
Kaori Fujita Nobuyuki Shima
Nanao Horike Yuki Okutani
Graduate Student
Kengo Abe
Special Research Students
Takashi Kamatani Tomonori Ozaki
Yuki Iimori Hiroki Hagizawa
Research Student
Yoshiaki Takei
Visiting Researcher
Kanako Konishi
Technical Staffs
Miho Morioka Saeko Koyamatsu
Masumi Sanada Hiromi Nishino
Makiko Matsuoka Kie Watanabe
Tomoko Kato Fumiko Hamada
Aoi Okamoto Maasa Koshimoto
Hiroko Nakagawa Yunpeng Zhang
Chie Ota
Secretaries
Yuki Makita Hiromi Takemoto
Miyuki Sakamoto
go top