Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Yoshinori Yoshida (Associate Professor)

Principal Investigators

Dept. of Cell Growth and Differentiation 
Yoshinori Yoshida (Associate Professor)

Associate Professor
Yoshinori Yoshida
Assistant Professors
Kenji Miki Kazuhisa Chonabayashi
Shunsuke Funakoshi
Researchers
Hatani Takeshi Antonio Lucena-Cacace
Tadashi Takaki(T-CiRA) Misato Koakutsu(T-CiRA)
Masako Sasaki(T-CiRA) Yuya Fujiwara(T-CiRA)
Yuki Naka(T-CiRA) Chikako Okubo
Yuki Morimoto
Graduate Students
Momoko Nakamura Yuta Tsujisaka
Leo Hata Yu Tian
Technical Staffs
Azusa Inagaki Megumi Narita
Misato Nishikawa Julia Junghof
Kana Tazaki
Joint Researchers
Kazuma Suda Yuta Kogure
Shuji Shibutani
Secretary
Kaoru Shimizu
go top