Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Yoshinori Yoshida (Associate Professor)

Principal Investigators

Dept. of Cell Growth and Differentiation 
Yoshinori Yoshida (Associate Professor)

Associate Professor
Yoshinori Yoshida
Assistant Professors
Kenji Miki Kazuhisa Chonabayashi
Researchers
Hatani Takeshi Antonio Lucena-Cacace
Tadashi Takaki(T-CiRA) Misato Koakutsu(T-CiRA)
Masako Sasaki(T-CiRA) Yuya Fujiwara(T-CiRA)
Yuki Naka Chikako Okubo
Masayuki Umeda Yuki Morimoto
Graduate Students
Manabu Kasamoto Julia Junghof
Shinichiro Oshima
Undergraduate Students
Rena Nakayama Yuhei Fukushima
Technical Staffs
Azusa Inagaki Megumi Narita
Misato Nishikawa
Joint Researchers
Kazuma Suda Yuta Kogure
Hiroyuki Okunaga Takeshi Ego
Debora Kehl
Secretary
Yoko Uematsu
go top